RSS
A A A
SmodBIP

Protokół z otwarcia ofert na Pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn. Odnawialne źródła energii w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II”

22.12.2017

INFORMACJA – WYNIK
z dnia 22.12.2017 r.
Zapytanie ofertowe nr 271.6.2017

na temat rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na usługę pełnienia Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem instalacji fotowoltaicznej dla przedsięwzięcia pn. ”Odnawialne źródła energii w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II”.

1. Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w dniu 22.12.2017 r. po wymaganym terminie złożenia ofert do dnia 22.12.2017 roku do godz. 9.00, przeprowadził ocenę formalną i merytoryczną dwóch złożonych ofert, które spełniały wymagania formalne. Po wymaganym terminie złożenia ofert wpłynęła jedna oferta.
Zestawienie tabelaryczne złożonych ofert:

2. Działając na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 30 000 euro uchwała nr III/03/2/2015 z dnia 27.03.2015 r. Zamawiający wskazuje za najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Dyrekcję Inwestycji Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10a, 99 – 300 Kutno. Oferta najkorzystniejsza – 80,00 pkt.

Uzasadnienie
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, a przedstawiona oferta spełnia wymogi formalne i prawne, nie podlega odrzuceniu, jest najkorzystniejsza pod względem bilansu kryteriów oceny oferty i tym samym otrzymała 80,00 punktów.

3. Działając na podstawie § 11 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 30 000 euro uchwała nr III/03/2/2015 z dnia 27.03.2015 r. Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę nr 3 złożoną przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „WUDIMEKS” Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 60/62, 42 – 200 Częstochowa, ponieważ została złożona po terminie składania ofert tj. w dniu 22.12.2017 roku o godz. 9.08.

Opublikował: Michał Prokopiak
Publikacja dnia: 22.12.2017

Dokument oglądany razy: 674
« inne aktualności