RSS
A A A
SmodBIP

Protokół z otwarcia ofert na Pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej i powiatowej projektu pn. Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III

03.01.2017

Kutno 02.01.2017 r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

W dniu 02.01.2017 roku o godzinie 9.00 zostały otwarte oferty Zapytania ofertowego na usługę pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej nr 102417E Sójki – Wola Raciborowska i drogi powiatowej nr 2135E Sójki - Przyzórz dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap III" sprawa nr 271.5.2016.
Wartość szacunkowa zamówienia wynosi netto 67 769,00 zł, brutto 83 355,87 zł, co stanowi równowartość 16 232,49 euro netto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty:
1) PILAMIS Sp z o.o. Sp. k. 92 – 318 Łódź, al. Marsz. J. Piłsudskiego 133d lok. 127
z ceną brutto 30 750,00 zł.
2) Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o. 99 – 300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a
z ceną brutto 70 971,00 zł.
3) Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. 99 – 300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a
z ceną brutto 86 560,00 zł.
4) Usługi projektowe i nadzory MAWIKON s.c. 99 – 300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a
z ceną brutto 63 000,00 zł.

Termin wykonania do 31.11.2017 r.

Komisja przetargowa w składzie:
Przewodniczący - Ewa Monika Ratajska
Sekretarz - Iwona Piechocka

Opublikował: Michał Prokopiak
Publikacja dnia: 03.01.2017

Dokument oglądany razy: 893
« inne aktualności