Wyszukaj w serwisie

Menu główne

Dodatki


Artykuł z dnia: 11 marca 2009

AAADrukuj dokument

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
oraz
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM”
zapraszają placówki oświatowe do udziału w konkursach organizowanych przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku


Dokumenty do pobrania

KONKURS GRANTOWY na organizację Międzynarodowego Dnia Ziemi pod hasłem „Oszczędzając energię, racjonalnie gospodarując odpadami, chrońmy klimat Ziemi”.

I. Uczestnicy: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i  szkoły ponadgimnazjalne z terenu miasta Kutna (dla placówek z miasta Kutna przewidziano 10 nagród po 1000 zł.)

II. Przedmiot konkursu:
- Projekt działań dla organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi aktywizujących mieszkańców na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia oraz wdrożenie tych działań w ramach obchodów Dnia Ziemi.
- udział w warsztatach pn. „Oszczędzając energię, racjonalnie gospodarując odpadami – chronimy klimat Ziemi”, które będą podsumowaniem prowadzonych działań przez jednostki uczestniczące w projekcie (przedszkola, szkoły).

III. Cele konkursu:
- aktywizacja  dzieci, młodzieży do działań na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia spowodowanego spalaniem surowców kopalnych przez elektrownie, ciepłownie, samochody, zmniejszaniem się powierzchni lasów, zadrzewień, emisją biogazu, procesami przemysłowymi, rosnącym zużyciem energii elektrycznej i cieplnej, wytwarzaniem coraz większej ilości odpadów i opakowań, powodujących fakt, że na Ziemi jest coraz goręcej i wdrożenie tych działań w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi,
- aktywizacja dzieci i młodzieży do wspólnych działań na rzecz środowiska,
- budowanie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności dzieci, młodzieży i dorosłych za środowisko zwłaszcza w zakresie powstrzymania globalnego ocieplenia klimatu,
- prezentacja projektów dla ogółu społeczeństwa podczas Międzynarodowego Dnia Ziemi
w mieście Kutno.


KONKURS FILMOWY „WISŁA – PIĘKNO, KTÓRE TRZEBA CHRONIĆ”

1. Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Mazowieckiego, Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego.

2. Przedmiot konkursu:
- Filmy dokumentalne przedstawiająca szczególne wartości przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe Doliny Wisły.

3.  Cele konkursu:
- ukazanie piękna, walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych Doliny Wisły,
- promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych Doliny Wisły,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,
- popularyzacja fotografowania jako sposobu kształcenia wrażliwości estetycznej.


KONKURS FOTOGRAFICZNY „WISŁA – PIĘKNO, KTÓRE TRZEBA CHRONIĆ”

1. Uczestnicy:  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dla osób dorosłych z terenu Województwa Mazowieckiego, Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego.

2. Przedmiotem konkursu są fotografie, zaprezentowane w formie:
I kategoria: album,
II kategoria: prezentacja multimedialna,
przedstawiająca szczególne wartości przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe Doliny Wisły.


UWAGA !!!!!
Regulaminy Konkursów wraz z odpowiednimi załącznikami i warunkami uczestnictwa dostępne są do pobrania w poszczególnych zakładkach konkursowych.

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia !!!

Dokumenty do pobrania
Obecnie brak komentarzy.


AAADrukuj dokumentDo góry

Poleć serwis

email odbiorcy:

osoba polecająca:

Polecane strony

© 2007 - 2023 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.
e-stolarnia.eu