Związek Gmin Regionu Kutnowskiego

czwartek, 16 sierpień 2018

Szukaj w serwisie

 

Nawigacja

Projekt jest współfinansowany z UE

Projekt "Profesjonalny urzędnik atutem Regionu Kutnowskiego" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania V. Dobre rządzenie Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poleć znajomemu

email odbiorcy

Rekrutacja

UWAGA!!
Informujemy, iż szkolenia są bezpłatne. Jedyne koszty jakie ponoszą uczestnicy są to koszty dojazdu finansowane przez JST jako wkład własny projektu.

Informacji udziela: Michał Prokopiak (0-24) 355 23 43

Proces rekrutacyjny składa się z 5 kroków
Krok 1 - wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego
Krok 2 - pobranie i wydrukowanie potwierdzenia zgłoszenia (dla zgłaszającego)
Krok 3 - pobranie i wypełnienie formularza rekomendacji przez wójta/burmistrza/prezydenta i dostarczenie w oryginale do siedziby ZGRK
Krok 4 - oczekiwanie na rozpatrzenie zgłoszenia przez ZGRK (max. 4 dni robocze)
Krok 5 - poinformowanie uczestników o wynikach naboru oraz zamieszczenie listy rankingowej na stronie projektu

Krok 1

(wypełnij formularz zgłoszeniowy)

Wybór tematyki i termin szkolenia
Tematyka: Obecnie brak dostepnych tematyk!
Zakwaterowanie:
Zakwaterowanie razem z Panią/Panem: pole niewymagane
Dane podstawowe
Nazwa JST:
Płeć: kobieta mężczyzna
Imię:
Nazwisko:
PESEL: 11 cyfr
Stanowisko:
Dane kontaktowe uczestnika
Nazwa ulicy:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy: wzór: 99-300
Miasto:
Nr tel.: wzór: (0-24) 355 23 43
Nr tel. kom.: wzór: 605907915
Adres email:

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych do Projektu "Profesjonalny Urzędnik atutem Regionu Kutnowskiego" (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).

© 2018 Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak.