A A A
BIP
UWAGA!!
PRZEGLĄDASZ ARCHIWALNĄ STRONIĘ BIP ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO
STRONA PROWADZONA DO KOŃCA 2023 ROKU
AKTUALNA STRONA JEST W TRAKCIE BUDOWY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

W Związku Gmin Regionu Kutnowskiego funkcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) realizowana jest przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego na ePUAP w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.

W celu dostarczenia pisma ogólnego w postaci elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP urzędu należy wykonać następujące czynności:

1. Założyć i potwierdzić Profil Zaufany, m. in.: na
portalu Profil Zaufany (https://pz.gov.pl/pz/)
w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej (https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany),
korzystając z platformy ePUAP (http://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta),

2. Po założeniu konta należy potwierdzić Profil Zaufany w punkcie potwierdzającym.
Po założeniu Profilu zaufanego na portalach: Profil Zaufany i Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej automatycznie jest też zakładane konto na platformie ePUAP tj. aby zalogować się na ePUAP wystarczy założyć Profil zaufany.

3. Na platformie ePUAP należy otworzyć stronę z opisem usługi Pismo ogólne do podmiotu publicznego  i kliknąć na przycisk: Załatw sprawę. Po kliknięciu nastąpi przekierowanie do serwisu Rzeczypospolitej Polskiej (Portal Gov.pl).

4. Zalogować się np. za pomocą Profilu zaufanego.

5. Wypełnić formularz elektroniczny, dodać załączniki i kliknąć na przycisk DALEJ
(Uwaga. Rozmiar wszystkich załączników: maksimum 150 MB.
Rozszerzenie: .7z, .avi, .CAdES, .css, .csv, .dgn, .doc, .docx, .dwf, .dwg, .dxf, .geotiff, .gif, .gml, .gz, .gzip, .html, .jp2, .jpeg, .jpg, .m4a, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpeg4, .mpg, .odp, .ods, .odt, .ogg, .ogv, .ott, .PAdES, .pdf, .png, .ppt, .pptx, .rng, .rtf, .svg, .tar, .tif, .tiff, .tls, .txt, .wav, .XAdES, .xhtml, .xls, .xlsx, .xml, .XMLenc, .XMLsig, .xps, .xsd, .xsl, .xslt, .zip).
 
6. Na ekranie wyświetli się podgląd pisma ogólnego, które można edytować. W tym celu należy kliknąć na „Wróć do edycji danych”. Ponownie wyświetli się formularz, który można zmienić.

7. Podpisać pismo wraz z załącznikami za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,  podpisu zaufanego albo podpisu osobistego, w tym celu należy:
kliknąć na przycisk PRZEJDŹ DO PODPISU, jeżeli wybierzemy opcję „Podpisz podpisem zaufanym”, na nr telefonu podany przy zakładaniu profilu zaufanego zostanie przesłany sms z kodem autoryzacyjnym, który należy wpisać, następnie kliknąć na POTWIERDŹ i pismo ogólne wraz z załącznikami automatycznie zostanie wysłane na ESP urzędu.

8. Skuteczne doręczenie pisma ogólnego potwierdzane jest automatycznym wydaniem Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP).
 
Wysłane pismo ogólne oraz UPP można zobaczyć logując się na ePUAP - w skrzynce ePUAP (Moja skrzynka) w folderze Wysłane.

Pismo ogólne można wysłać wchodząc na stronę główną ePUAP i wybierając:  Alfabetyczną listę spraw, następnie Pismo ogólne do podmiotu publicznego

lub

bezpośrednio klikając na link poniżej, przekierowujący do właściwego formularza:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

Po przejściu do formularza należy wybrać podmiot do którego ma zostać wysłane pismo wpisując w pole Ustaw/zmień adresata minimum 4 znaki nazwy podmiotu, poniżej pokaże się lista z wszystkimi podmiotami zgodnymi z tym co zostało wpisane we wspomnianym polu.

Adres skrytki na platformie ePUAP:
/ZGRK/SkrytkaESP
 

Profil na ePUAP:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZGRK

Zalecane przeglądarki internetowe:
Google Chrome od wersji 71.0.3
Firefox od wersji 65.0.1
Safari od wersji 12.0.2Opublikował: Michał Prokopiak
Publikacja dnia: 17.05.2021
Podpisał: Michał Prokopiak
Dokument z dnia: 17.05.2021
Dokument oglądany razy: 1 184