Menu główne


ARCHIWUM

Budowa dróg - Etap II (52 RPO)

Banner RPO

Numer projektu 52/2009
Tytuł projektu Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II
Beneficjent Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
Priorytet, działanie 1.1 Drogi
Całkowity koszt realizacji 13.075.963 PLN
Dofinansowanie z EFRR 9.806.972 PLN
Budżet Beneficjenta 3.268.990 PLN
Procent dofinansowania: 75%
Procent wkładu własnego: 25%
Okres realizacji projektu 2009 - październik 2010


Projekt obejmuje drogi w następujących gminach Związku:
1. Gmina Bedlno - droga nr 102003E Janów - Maurycew - d. drogi - 4,067 km
2. Gmina Dąbrowice - nr 102855E Mariopol - Augustopol - d. drogi - 1,981 km
3. Gmina Grabów - nr 104108E Besk Nowy - Brudze - Teofilki - d. drogi 3,564 km
4. Gmina Krośniewice - nr 102111E Stara Wie - Franki - d. drogi 3,736 km
5. Gmina Krzyżanów - nr 102156E Kaszewy Kościelne - Psurze - d. drogi - 1,528 km
6. Gmina Kutno - nr 102217E Wroczyny - Franki Wroczyskie - d. drogi 1,425 km
7. Gmina Łanięta - nr 102260E Budy Stare - Suchodębie - d. drogi 3,974 km oraz nr 102270E Suchodębie - d. drogi 1,560 km
8. Gmina Strzelce - 102269E Siemianów - Parcele Niedrzew - d. drogi 2,120 km

łączna dł. dróg które ulegną przebudowie to: 23,955 km.

Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2009 -2010.
Projekt Związku Gmin został oceniony bardzo wysoko i znalazł się na wysokim 12 miejscu wśród 31 projektów które uzyskały dofinansowanie. Należy dodać że jest jeszcze lista rezerwowa na której są dalsze 22 projekty, a dalszych 19 wniosków nie uzyskało wymaganej ilości punktów aby uzyskać dofinansowanie. Podsumowując, nasz projekt znalazł się na 12 miejscu wśród 72 wniosków które pozytywnie przeszły ocenę formalną.
 

Mapa drogi - Etap II


Projekt wspófinansowany jest przez Unię Europejską ze środókw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


AAADo góry
© 2007 - 2024 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.