Menu główne


ARCHIWUM

Zielony szlak rowerowy


Nazwa szlakuPałace, dwory i zamki
Kolor szlakuzielony
Dugość szlaku48,5 km
Nawierzchniaasfaltowa, szutrowa, kamienna
Skrócony przebieg szlakuKrośniewice - Głaznów - Kopy - Ostrówki - Żakowiec - Witawa - Ostrowy - Rdutów - Miksztal - Chrosno - Głogowiec - Raciborów - Sójki - Muchnów - Mnich - Golędzkie - Oporów
Stopie trudnościłatwy
Jakość nawierzchnidobra, miejscami liczne wyboje (Kopy, Chrosno, Raciborów, Muchnów-Mnich)
Niebezpieczeństwaprzejazd przez krajową drogę nr 2 (gm. Krośniewice), krajową drogę nr 1 oraz wojewódzką nr 581 (gm. Nowe Ostrowy), wojewódzka droga nr 60 (gm. Strzelce)


Lokalizacyjny przebieg szlaku:

Kilka informacji

Zielony szlak rowerowy Pałace, dwory i zamki to obecnie najdłuższy szlak rowerowy oznakowany przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego mający aż 48,5 km. Prace znakarskie zostały zakończone z kocem wrzenia 2008 r. Celem budowy szlaku było ukazanie piękna regionu kutnowskiego, cennych zabytków kulturowych oraz licznych osobliwości przyrody.

Opis szlaku

Początek szlaku zaczyna się w Krośniewicach słynących m.in. z zespołu pałacowo parkowego Rembieliskich, a także miejsca urodzenia gen. Władysława Andersa. Warto również odwiedzić Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego. Koleinie kierujemy się w stronę Głaznowa, gdzie wśród podworskiego parku znajduje się kilka cennych pomników przyrody w tym lipa drobnolistna. Na wysokości gminy Ostrowy po przejechaniu 10 km napotykamy 2 rezerwaty przyrody: "Ostrowy" - o pow. 13.04 ha, gdzie ochronie podlega tu starodrzew grądowy, lipa drobnolistna oraz rezerwat leśny "Bażantarnia" - o pow. 27.24 ha, chroniący wielogatunkowy las liściasty z fragmentem starodrzewu dębowego. W samych Ostrowach spotkać można okazałe gatunki dębu szypułkowego oraz białodrzewu. W niewielkim oddaleniu znajdują się 2 kolejne rezerwaty: "Perna" - o pow. 15.27 ha, z lasem grądowym oraz "Dąbrowa Świetlistą" - o pow. 40.13 ha, gdzie ochronie podlega tu dąbrowa Świetlistą oraz ponad 100-letni dąb bezszypułkowy. We wsi Imielno warto odwiedzić pozostałości zespołu pałacowo parkowego i zabytkowy drewniany kościół. Po kolejnych kilku kilometrach docieramy do wsi Misztal, gdzie do malowniczego odnowionego dworku prowadzi zabytkowa aleja lipy drobnolistnej. Kolejnym ciekawym miejscem na postój jest bogato urozmaicony las koło Głogowca, w którym spotkać można platan, jesiony wyniosłe oraz lipę drobnolistną, a także bardzo dobrze zachowane Sanktuarium Matki Bożej Głogowieckiej z 1434 roku. Dalej udajemy się przez lasek w Raciborowie do Sójek gdzie można skorzystać z leśnego parkingu. Dalej drogą przez Muchnów do Mnichu, gdzie znajduje się ciekawy kościół z cmentarzem. Od tego miejsca pozostaje tylko kilka kilometrów do celu szlaku jakim jest Oporów i jego osobliwości tj. Zamek - Muzeum
Dokumentacje techniczną wykona uprawniony znakarz Jerzy Chudzyński. Na oznakowanie szlaku użyto około 200 tablic oraz około 70 słupków.
AAADo góry
© 2007 - 2024 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.