Menu główne


ARCHIWUM

Granty ekologiczne - 2023

3 000 zł
na realizacj projektu ekologicznego
 
Związek Gmin Regionu Kutnowskiego zachęca do udziału w projekcie edukacyjnym Myśl globalnie - Działaj Lokalnie Szkoły Podstawowe z terenu ZGRK. Do wygrania jest a 15 grantów w wysokości 3 000 z!
 
Cel konkursu grantowego Myśl globalnie - Działaj lokalnie.
Konkurs organizowany jest w celu rozpowszechnienia wśród dzieci i młodzieży właściwej postawy ekologicznej w tym:
  • promowanie dobrych praktyk ekologicznych w szkołach i środowisku lokalnym,
  • budowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, 
  • aktywizowanie społeczności lokalnych do praktycznego działania na rzecz ochrony środowiska w swoim otoczeniu,
  • nawiązanie współpracy przez uczniów i nauczycieli ze społecznościami lokalnymi,
  • prowadzenie aktywnych form edukacji proekologicznej.
W konkursie zgłaszamy projekt przyczyniający się do poprawy środowiska naturalnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na te działania, które są odpowiedzi występujących obecnie na wiecie zmian klimatycznych.
 
Uczestnicy konkursu grantowego Myśl globalnie - Działaj lokalnie.
W konkursie mogą wziąć udział szkoły podstawowe z terenu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Dana placówka może zgłosić tylko jeden projekt grantowy. Warunkiem uczestnictwa szkoły w konkursie jest dokonanie zgorzenia na załączonym formularzu.
 
Co trzeba zrobi, aby wziąć udział w konkursie?
1. Wymyśl swój ekologiczny projekt przeciwdziałający zmianom klimatycznym występującym na wiecie, który możesz zrealizować w szkole,
2. Pobierz poniższy wniosek o grant, 
3. Pomysł przenieś do formularza wniosku grantowego,
4. Formularz podpisz i prześlij w formie elektronicznej przy pomocy poczty email na adres: biuro@zgrk.pl 
 
Komisja Konkursowa powołaną przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego dokona oceny nadesłanych wniosków o grant i wyłoni 15 zwycięzców.
Kryteria oceny prac konkursowych:
  • oryginalność i atrakcyjność planowanych działań; 
  • edukacyjny i wychowawczy charakter działań; 
  • promocja działań w społeczności lokalnej oraz mediach; 
  • spójność planowanych do przeprowadzenia działań z budżetem.
Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt, Opiekunem merytorycznym projektu jest Pani Marta Łubiska telefon 24 355 23 45
 
 
Pliki do pobrania:

Regulamin grantu 2023 (PDF)

Załącznik nr 1 wniosek grantowy (DOC)

Załącznik nr 2 umowa grantowa (PDF)

Załącznik nr 3 sprawozdanie z realizacji grantu (DOC)

Załącznik nr 4 informacja RODO (PDF)

Logo ZGRK (PNG)

Protokół z konkursu grantowego (z dnia 16-11-2023 r PDF)

AAADo góry
© 2007 - 2024 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.