Menu główne


ARCHIWUM

Odnawialne ź­ródła - etap I (RPO)

Banner RPO

Numer projektu 66/2010
Tytuł projektu Odnawialne źródła Energii w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap I
Beneficjent Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
Priorytet, działanie 2.9 Odnawialne źródła Energii
Całkowity koszt realizacji 1 552 756,07 PLN
Dofinansowanie z EFRR 1 187 191,65 PLN
Budżet Beneficjenta 209 504,42 PLN
Procent dofinansowania: 85%
Procent wkładu własnego: 15%
Okres realizacji projektu lipiec 2010 - grudzie 2012


Celem głównym projektu jest ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego oraz wzrost znaczenia środowiska jako czynnika stymulującego rozwój społeczno - gospodarczy poprzez poprawę jakości powietrza oraz wzrost wykorzystania proekologicznych, odnawialnych źródeł energii.
Inwestycja polegając na montażu kolektorów słonecznych na dachach 30 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanej na terenie ZGRK przyczyni się do poprawy jakości powietrza, powodując jednoczenie wzrost oszczędności wytworzonej energii.

Gmina Nowe Ostrowy:
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie,
- Szkoła Podstawowa im. Mieczysławy Butler,
- Gimnazjum im. Gen. Władysława Andersa w Ostrowach,
Gmina Bedlno:
- budynek administracyjny Urzędu gminy w Bedlnie,
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie,
- Szkoła Podstawowa w Pniewie,
- Szkoła Podstawowa im. 37 Łęczyckiego Puku Piechoty im. Ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Żeronicach,
- Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych,
- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie.
Gmina Witonia:
- Urząd gminy Witonia,
- Ośrodek Zdrowia i apteka w Witoni,
- Zespół obiektów szkolnych w Witoni.
Gmina Łanięta:
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Łaniętach,
- Ośrodek zdrowia w Łaniętach
Gmina Kutno:
- Zespół szkół w Byszewie,
- Zespół szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołębiewku Nowym,
- Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Broczynach,
- Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Strzegocinie.
Gmina Grabów:
- Urząd gminy w Grabowie,
- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie,
- Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Grabowie,
- Szkoła Podstawowa w Grabowie,
- Szkoła Podstawowa w Chorkach,
- Szkoła Podstawowa w Starej Sobótce,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Koszutskiej w Kadzidłowej.
Gmina Oporów:
- Zespół Szkół w Szczycie.
Gmina Gra w. Małgorzaty:
- Szkoła Podstawowa i gminne Przedszkole,
- Gimnazjum w Nowym Gaju,
Gmina Żychlin:
- Zespół Szkół w Żychlinie,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Grabowie.

Projekt Związku Gmin został oceniony na 10 miejscu wśród 18 projektów które uzyskały dofinansowanie.
 

Projekt wspófinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Pliki: