Wyszukaj w serwisie

Menu główne

Dodatki


Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap IIIa [Polski Ład]

AAADrukuj dokument

Banner Polski Ład

Numer promesy 02/2021/8792/PolskiLad
Tytuł projektu
Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – etap IIIa
Beneficjent Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
Priorytet, działanie Rządowy fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych
Całkowity koszt realizacji 9 550 212,32 PLN
Budżet Beneficjenta 1 550 212,32 PLN
Kwota promesy (dofinansowania) 8 000 000,00 PLN

Procent dofinansowania:

83,77 %
Okres realizacji projektu 12 październik 2023 - 17 listopad 2024 r.
Biuro projektu Związek Gmin Regionu Kutnowskiego 
ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno
Personel projektu mgr Ewa Monika Ratajska - koordynator ds. obsługi realizacji rzeczowej projektu
tel. 24 355 23 46
mgr inż. Michał Prokopiak - wsparcie realizacji rzeczowej projektu
tel. 24 355 23 43

Projekt zostanie zrealizowany w ramach następujących części:

część 1 zamówienia – „Przebudowa drogi gminnej Nr 104087E w miejscowości Stawy gm. Góra Św. Małgorzaty” o długości drogi 754,50 m.

część 2 zamówienia – „Przebudowa dróg w gminach Nowe Ostrowy i Oporów” przedmiot zamówienia obejmuje trzy zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2186E na odcinku Kały - Chrosno długości: 790,3 mb,
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kały długości: 240,2 mb,
3. Przebudowa przebudowa części drogi gminnej nr 102363E w m. Oporów na długości 1640,0 mb

część 3 zamówienia – „Przebudowa, remont dróg i chodników w miastach Kutno, Krośniewice i Dąbrowice”, przedmiot zamówienia obejmuje trzy zadania:

1. Wykonanie odcinka drogi rowerowej i chodnika w ciągu dróg gminnych ul. Jana Pawła II i Al. ZHP w Kutnie,
2. Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Kutnowskiej w Krośniewicach".
3. Remont ulicy Nowy Rynek i Benedykta w Dąbrowicach.

część 4 zamówienia – „Przebudowa dróg w gminach Witonia, Bedlno, Łanięta, Strzelce i Krzyżanów”, przedmiot zamówienia obejmuje siedem zadań:

1. Przebudowa drogi nr 104304E, ul. Górna i Krótka w Witoni oraz remont odcinka drogi nr 104311E w Kucharach, gmina Witonia,
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mirosławice,
3. Remont drogi gminnej w miejscowości Kujawki,
4. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mirosławice,
5. Przebudowa drogi gminnej nr 102287E w miejscowości Suchodębie,
6. Przebudowa drogi gminnej nr 102269 E Siemianów – Niedrzew Drugi
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2514E od miejscowości Ktery, gmina Krzyżanów.

 

AAADrukuj dokumentDo góry

Poleć serwis

email odbiorcy:

osoba polecająca:

Polecane strony

© 2007 - 2024 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.
e-stolarnia.eu