Wyszukaj w serwisie

Menu główne

Dodatki


Artykuł z dnia: 18 marca 2010

AAADrukuj dokument

KONKURS GRANTOWY "Chrońmy klimat Ziemi"
 Konkurs dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Regionu Płockiego, włocławskiego i kutnowskiego.
Projekt działań aktywizujących mieszkańców na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia oraz wdrożenie tych działań w ramach organizacji warsztatów "Chrońmy klimat Ziemi".
Celem konkursu są:
- aktywizacja dzieci, młodzieży do działań na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia spowodowanego spalaniem surowców kopalnych przez elektrownie, ciepłownie, samochody, zmniejszaniem się powierzchni lasów, zadrzewień, emisją biogazu, procesami przemysłowymi, rosnącym zużyciem energii elektrycznej i cieplnej, wytwarzaniem coraz większej ilości odpadów i opakowań, powodujących fakt, że na Ziemi jest coraz goręcej i wdrożenie tych działań,

- aktywizacja dzieci i młodzieży do wspólnych działań na rzecz środowiska,
- budowanie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności dzieci, młodzieży i dorosłych za środowisko zwłaszcza w zakresie powstrzymania globalnego ocieplenia klimatu,
- prezentacja projektów dla ogółu społeczeństwa podczas warsztatów.
Termin realizacji -od 1 marca 2010r. do 31 maja 2010r.
Wnioski opisujące projekty należy wysłać pocztą (decyduje data wpłynięcia wniosku) albo złożyć w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku ul. Stary Rynek 20. Ostateczny termin składania w/w dokumentów upływa 6  kwietnia 2010 roku o godzinie 15.00. Wysokość dotacji wynosi max - do 1000,00 zł.
Terminy:
1 marca 2010 - ogłoszenie konkursu.
Do 6 kwietnia 2010 - dostarczenie projektów konkursowych
Do 9 kwietnia 2010 - obrady komisji konkursowej i ogłoszenie wyników.
Kwiecień - maj 2010 roku - prezentacja podczas warsztatów pn. "Chrońmy klimat Ziemi".
Nagrody: dotacje w kwocie do 1000,00 zł na dofinansowanie 30 projektów z terenu Regionu Płockiego, włocławskiego i kutnowskiego. Będzie stosowana zasada równych szans.
Prezentacja projektów: podczas warsztatów pn. "Chrońmy klimat Ziemi" - kwiecień - maj 2010 roku - do uzgodnienia z partnerami projektu.
Konkurs grantowy "Chrońmy klimat Ziemi" jest elementem projektu pn. "Region płocki, Kujaw i Ziemi Łódzkiej regionem świadomych ekologicznie" finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Pobierz wniosek konkursowy

Pobierz regulamin konkursuObecnie brak komentarzy.


AAADrukuj dokumentDo góry

Poleć serwis

email odbiorcy:

osoba polecająca:

Polecane strony

© 2007 - 2024 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.
e-stolarnia.eu