Menu główne


ARCHIWUM

Budowa kanalizacji (151 ZPORR)Numer projektu151/2004
Tytuł projektuBudowa kanalizacji sanitarnej w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap I
BeneficjentZwiązek Gmin Regionu Kutnowskiego
Priorytet, działaniePriorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska
Całkowity koszt realizacji6 680 249,20 PLN
Dofinansowanie z EFRR5 010 186,89 PLN
Dofinansowanie z budżetu pastwa0 PLN
Budżet Beneficjenta1 670 062,30 PLN
Okres realizacji projektu24 marzec 2005 r. - 30 grudnia 2006 r.


Projekt zrealizowany by przy udziale środków Unijnych ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska. W projekcie brały udział 3 gminy: Góra Św. Małgorzaty, Łanięta oraz Żychlin. Całkowity koszt realizacji projektu to: 6 680 249,20 PLN, z czego 5 010 186,89 PLN to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny to: 1 670 062,30 PLN. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej kształtują się na poziomie 75% kosztów kwalifikowalnych. Łącznie w tracie realizacji projektu wykonane zostało 33,98 km kanalizacji, wybudowano 5 przepompowni cieków, dzięki czemu podniósł się poziom wskaźników fizykochemicznych oczyszczanych cieków i wynosi 149,6 mg/dm3. Podłączonych do sieci kanalizacyjnej zostało ponad 600 szt. gospodarstw domowych/budynków. Dzięki realizacji projektu osiągnięto cel główny jakim jest zapewnienie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju poprzez wybór optymalnych rozwiązań technicznych z punktu widzenia osiągnięcia optymalnego efektu ekologicznego, ekonomicznego i społecznego przy najniższych nakładach inwestycyjnych. W trakcie realizacji projektu na terenie gmin biorących udział w zadaniu udało się osiągnąć cele tj.: obniżyć zanieczyszczenie środowiska, zwiększyć dostępność usług turystycznych, ogólny wzrost gospodarczy, uporządkowanie gospodarki ciekowej. Dodatkowym elementem było zwolnienie z opłaty z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska. Dotąd wiele gospodarstw domowych korzystało z przydomowych szamb. Budowa kanalizacji sanitarnej dała możliwość zlikwidowania większości szamb i zmniejszyła opłaty za wywóz nieczystości.Opis:
Numer obrazka: z

AAADo góry
© 2007 - 2024 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.