Menu główne


ARCHIWUM

Żółty szlak rowerowy


Nazwa szlakuBitwy nad Bzurą
Kolor szlakużółty
Dugość szlaku27,5 km
Nawierzchniaasfaltowa
Skrócony przebieg szlakuKutno (ul. Promienna) - Wieżyki - Stare Way - Malewo - Marcinów - Siemienice - Młogoszyn - Łęki Kościelne - Szewce - Konstantynów - Kamieniec Parcel - Orłów
Stopie trudnościatwy
Jakość nawierzchnidobra, miejscami wąska droga
Niebezpieczeństwaprzejazd przez wojewódzką drogę nr 702 (gm. Krzyżanów, m. Młogoszyn)


Lokalizacyjny przebieg szlaku:

Kilka informacji
Pod koniec października nastąpiło zakończenie prac związanych z oznakowaniem szlaku rowerowego z Kutna do Orłowa. Liczący 27,5 km szlak nosi nazwę Bitwy nad Bzurą.

Opis szlaku
Budowa szlaku została sfinansowana ze środków własnych ZGRK oraz pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Liczący 27,5 km żółty szlak nazwano "Bitwy nad Bzurą". Szlak zaczyna się na przedmieściach miasta Kutno na ulicy Łąkoszyskiej tuż za skrzyżowaniem drogi krajowej nr 2, a drogi wojewódzkiej nr 702. Szlak biegnie poprzez miejscowości: Kutno (ul. Promienna) - Wieżyki - Stare Wały - Malewo - Marcinów – Siemienice - Młogoszyn - Łęki Kościelne - Szewce - Konstantynów - Kamieniec - Parcel - Orów. Szlak prowadzi do pomnika Bitwy nad Bzurą znajdującego się w końcowej części szlaku w Orłowie. Na szlaku znajdują się liczne pomniki przyrody m.in. dąb szypułkowy w parku zabytkowym w Łękach Kościelnych. Na terenach, na których przebiega szlak tj: Bedlno znajdują się 4 parki orzeczone, 4 parki nieorzeczone ujęte w spisie zabytków oraz 1 wiejski park zabytkowy, Krzyżanów - 5 parków orzeczonych, 3 parki nieorzeczone ujęte w spisie zabytków oraz 1 wiejski park zabytkowy. Dokumentacje techniczną wykona uprawniony znakarz Jerzy Chudzyński. Na oznakowanie szlaku użyto ponad 100 tablic oraz ponad 40 słupków ocynkowanych.
AAADo góry
© 2007 - 2024 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.