Menu główne


ARCHIWUM

Wirtualne obserwatorium nieba [WFOŚiGW]

Tytuł projektu Wirtualne obserwatorium nieba na wyciągnięcie ręki w ramach Międzynarodowego Roku wiata 2015
Beneficjent Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
Konkurs Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego
Całkowity koszt realizacji 51 250,00 PLN
Dofinansowanie 43 020,00 PLN
Wkład własny 8 230,00 PLN
Okres realizacji projektu czerwiec 2015 – grudzień 2015

 

Kilka sów o projekcie

Obecnie mało osób spośród mieszkańców żyjących na obszarze Związku Gmin Regionu Kutnowskiego słyszano o problemie zanieczyszczenia sztucznym światłem, a korzystając z okazji że rok 2015 jest Międzynarodowym Rokiem wiata można to zmienię. Niewielu mieszkańców zdaje sobie sprawę z rosnącego problemu jakim jest ze gospodarowanie energią elektryczną na potrzeby oświetlania przestrzeni, która nas otacza. Podjęte w projekcie zadania mają za celu przyczynię się w przyszyci do dbania o prawidłowe gospodarowanie sztucznym światłem, co bezpośrednio przełoży się na czynnik ekologiczny i ekonomiczny.

Projekt składa się z kilku działań:
1. Warsztaty pn. "Piknik z astronomią" to 15 jednodniowych warsztatów terenowych prowadzonych na obszarze Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów z Fundacji Polarisu przy użyciu Namiotu Wirtualnego Obserwatorium Ciemnego Nieba. Namiot ten ma średnicę ponad 6m i wysokość ok. 4m pozwalającą zmieścić do 25 osób. Szacuje się, że w warsztatach weźmie udział około 2250 osób. Każdy dzień warsztatów składa się z 6 godzin pokazów z przerwami technicznymi. Warsztaty prowadzone w namiocie WOCN mają spełnia aktywną funkcję poznawczą problematyki zanieczyszczenia sztucznym światłem, a nie wyłącznie bierna projekcję jak to ma miejsce w planetariach. Warsztaty dydaktyczne z ekologii pod namiotem prowadzone będą zawsze żywym słowem odpowiednio przygotowanego prelegenta tak, aby zainteresować również najmłodszych uczestników. Będzie można dowiedzieć się jak poprawię bezpieczeństwo na drogach dzięki lepszemu doświetleniu ulic poprzez zastosowanie specjalnych opraw latarni z płaskimi szybami, ukierunkować promienie wiata, tak aby nie oślepiało okien domów czy wyjeżdżających z ciemności kierowców. Przy okazji jak zgodnie żyć z naturą nie zakłócając nocnych ekosystemów roślin i zwierząt. Zdobyte przez ten projekt doświadczenia oraz efekty posłużą gównie do zainteresowania tematyka racjonalnej polityki oświetleniowej i szeroko pojętej ochrony ciemnego nieba.
2. Konkurs fotograficzny z nagrodami pt. „Schwytać światło”, dla mieszkańców z terenu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego z ukierunkowaniem na uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli. Przewiduje się 12 nagród oraz 4 wyróżnienia, a zdjęcia dostarczone w ramach konkursu posłużą do stworzenia internetowej galerii prac. Szerzej o konkursie można przeczytać w regulaminie zamieszczonym poniżej w dziale pliki.
3. Przewodnik pt. „Zacznij ściemniać” – to przygotowany wspólnie z partnerem merytorycznym pisany prostym językiem przewodnik drukowany o tematyce ekologicznej z głównym naciskiem na problem zanieczyszczenia wiatłem, a także jak zmienię nawyki, jak unikać niepotrzebnego stosowania sztucznego oświetlenia. Nakład 5000 szt. Przewodnik w wersji elektronicznej można pobrać poniżej w dziale pliki.
4. świeć przykładem „Bądź widoczny” – to działanie uzupełniające, w którym duży nacisk kadzie się na poprawę bezpieczeństwa i widoczności na drogach dla najmłodszych uczestników ruchu. W ramach projektu będą zakupione odblaski w postaci opasek na rękę i będą one rozdawane wszystkim odwiedzającym warsztaty.

Patrząc na pożytek społeczny wynikający bezpośrednio z realizacji projektu, trzeba przede wszystkim wskazać skuteczność już istniejących rozwiązań, aby ludzie mogli uwierzyć w ich przydatność. Światło jest elementem, który jest niezwykle ważny w życiu człowieka. Pozwala mu widzieć, a zmysłem wzroku odbierane jest ponad 80% bodźców z otoczenia. Brak wiata lub jego niewystarczająca ilość może doprowadzić do m.in. depresji i tym samym pojawia się pytanie, czy sprawniejsza i bardziej racjonalna gospodarka sztucznym światłem może poprawię stan zdrowia człowieka i jego otoczenia? Niestety zmiana nawyków mieszkańców nie należy do prostych, trwa latami, lecz w projekcie przybliżone są aspektów dotąd mało znane takie jak - Ochrona Ciemnego Nieba.
 

Lider projektu
Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
ul. Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno
telefon: 24 355 23 43/45
faks: 24 355 23 44
www.zgrk.pl
Koordynator projektu: Michał Prokopiak

Partner merytoryczny projektu
Stowarzyszenie POLARIS-OPP
Sopotnia Wielka 174, 34-340 Jelenia
www.polaris.org.pl
Pliki: