Wyszukaj w serwisie

Menu główne

Dodatki


Artykuł z dnia: 22 października 2007

AAADrukuj dokument

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” zorganizowało

Konferencję nt. „ Możliwości wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.”
w dniu 18 października 2007r. - hotel „Rondo” Kutno.

Podczas konferencji omawiany był temat możliwości wsparcia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Konferencja prowadzona była przez Panią Agnieszkę Lewandowską - Głównego Specjalistę z Departamentu ds. PO KL UM Łódź.

Europejski Fundusz Społeczny jest jednym z głównych instrumentów realizacji założeń polityki regionalnej UE w państwach członkowskich. Jego głównym celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez m.in., :

- Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biednych zawodowo
- Zwiększenie jakości usług edukacyjnych
- Zwiększenie potencjału administracji publicznej
- Wzrost spójności terytorialnej.

Złożone projekty realizowane będą przez instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje otoczenia biznesu itp.

Omawiane również były zadania urzędu Marszałkowskiego w Łodzi jako Instytucji Pośredniczącej, oraz zadania jakie będzie musiał wykonać Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, który jest Instytucją Pośredniczącą 2 stopnia.

Całkowita alokacja Programu to ponad 11,4 mld euro, z czego:
85% pochodzi z EFS – u, a 15% z budżetu państwa.


Na Konferencji gościliśmy Partnerów SRGC; obecni byli:
- Wójtowie/Burmistrzowie ZGRK
- Wójtowie i przedstawiciele Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM”: gminy Dalików, Wartkowice, Zgierz, Łęczyca, Parzęczew (Pani Jolanta Pęgowska – Prezes Zarządu)
- Prezydenta Miasta Kutno – Zbigniewa Burzyńskiego
- Stowarzyszenie LGD „POLCENTRUM” (Prezes - Dariusz Szpakowski)Opis:
Numer obrazka: z
Obecnie brak komentarzy.


AAADrukuj dokumentDo góry

Poleć serwis

email odbiorcy:

osoba polecająca:

Polecane strony

© 2007 - 2023 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.
e-stolarnia.eu