Wyszukaj w serwisie

Menu główne

Dodatki


Nasi partnerzy

AAADrukuj dokumentTowarzystwo Inicjatyw Europejskich jest organizacją pożytku publicznego powstałą w czerwcu 2000 roku. Celem działalności TIE jest propagowanie idei spójności gospodarczej i społecznej Europy, upowszechnianie kultur, obyczajów i tradycji narodów europejskich a także podejmowanie działań związanych z szeroko pojmowaną edukacją społeczną i kształtowaniem postaw właściwych obywatelom zjednoczonej Europy. Działalność stowarzyszenia polega na organizowaniu szkoleń, konferencji, kursów oraz wykonywaniu na zlecenie dokumentacji związanych z pozyskiwaniem środków europejskich.

Towarzystwo prowadzi bieżącą działalność informacyjno-konsultacyjną polegającą na organizowaniu w siedzibie ogólnie dostępnego punktu z materiałami dotyczącymi problematyki UE a także umawianych telefonicznie konsultacjach w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.
Towarzystwo Inicjatyw Europejskich jest członkiem Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Przedstawiciele stowarzyszenia - Pan Tomasz Saryusz-Wolski oraz Pani Elżbieta Królikowska systematycznie uczestniczą w posiedzeniach Komitetu oraz dwóch Podkomitetów ds. polityk horyzontalnych. Chcąc wykorzystać bogate doświadczenia oraz przyczynić się do efektywnej absorbcji funduszy unijnych Zarząd TIE podjął uchwałę o powołaniu Wojewódzkiej Struktury Wsparcia Rozwoju Regionalnego.

Prezes - Dorota Stobiecka
Wiceprezes - Grażyna Mrówczyńska
Sekretarz - Paweł Dembowski
Skarbnik - Andrzej Gruszczyński
Członek Zarządu - Jolanta OśkiewiczStowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” powołane zostało przez 14 gmin z terenu powiatów kutnowskiego i łęczyckiego: Bedlno, Daszynę, Dąbrowice, Górę Świętej Małgorzaty, Grabów, Kutno, Krośniewice, Krzyżanów, Łanięta, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, Witonię i Żychlin, Związek Gmin Regionu Kutnowskiego oraz przedstawicieli spółek wodnych, ochotniczych straży pożarnych, banków i innych partnerów prywatnych, społecznych i gospodarczych.
Stowarzyszenie jest dla w/w gmin Lokalną Grupą Działania w świetle przepisów określających Sektorowy Program Operacyjny„ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.
Stowarzyszenie obecnie realizuje program LEADER+ 2000-2006. Jest to aktualna inicjatywa wspólnotowa, czyli program pomocy bezzwrotnej ze strony Unii Europejskiej dla określonych jednostek. Władze lokalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy otrzymują pomoc w związku ze zgłaszanymi przez nie projektami rozwoju regionalnego w krajach członkowskich.
Inicjatywa LEADER+ stanowi kontynuację i rozwinięcie programu LEADER II z lat 1994-1999. LEADER+ w oparciu o współpracę na poziomie regionalnym i ponadnarodowym wspomaga wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich.

Prezes Stowarzyszenia - Jakub Świtkiewicz
Wiceprezes Stowarzyszenia - Ryszard Kostrzewski
Członek Zarządu - Bogusława Pieniążek
Członek Zarządu - Ewa Frontczak

AAADrukuj dokumentDo góry

Poleć serwis

email odbiorcy:

osoba polecająca:

Polecane strony

© 2007 - 2022 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.
e-stolarnia.eu