Wyszukaj w serwisie

Menu główne

Dodatki


Moduł I. ochrona środowiska i kpa

AAADrukuj dokument

Tematyka szkolenia: Moduł 1. Ochrona środowiska i kodeks postępowania administracyjnego
Termin szkolenia: 20 – 21 październik 2011 r., 27 – 28 październik 2011 r.
(rozpoczęcie zajęć 20 i 27 października o godz. 9.30)
Miejsce szkolenia: Hotel w Dobieszkowie
(Dobieszków 70, 95-010 Stryków, tel. 42 710 90 90)
Organizator szkolenia: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
Osoba do kontaktu: Michał Prokopiak (tel. 24 355 23 43)
Wykonawca szkolenia: PHIN Consulting Sp. z o.o. ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź
Opiekun merytoryczny: Anna Ceranka (tel. 604 169 519) 

Lista zagadnień tematycznych poruszanych na szkoleniu:

Moduł 1. Ochrona środowiska i kodeks postępowania administracyjnego
1. Regulacje prawne (w zakresie prawa materialnego i procesowego) dotyczące gospodarki odpadami i postępowania administracyjnego w zakresie ocen oddziaływania środowisko w szczególności: prawo ochrony środowiska, ustawa gospodarce odpadami, ustawa w sprawie ocen oddziaływania na środowisko , KPA,
2. Analiza wprowadzonych przez znowelizowaną ustawę obowiązków gmin w zakresie gospodarki odpadami,
3. Uchwałodawcza działalność rady gminy – zasady tworzenia regulaminu czystości i porządku na terenie gminy, umowy z odbiorcami odpadów komunalnych,
4. Zdania i kompetencje organu wykonawczego gminy wynikające z ustawy o gospodarce odpadami – problemy praktyczne,
5. Sprawozdawczość dotycząca odpadów komunalnych,
6. Egzekwowanie obowiązków wynikających z znowelizowanej ustawy odpadowej - prawne środki przymusu,
7. Postępowanie administracyjne w sprawie ocen oddziaływania na środowisko,
8. Stosowanie KPA w procedurze ocen oddziaływania na środowisko,
9. Decyzje „środowiskowe” dotyczące najczęściej występując przedsięwzięć na terenie gmin regionu kutnowskiego w szczególności w sprawach: elektrowni wiatrowych, zakładów zagospodarowania odpadów (składowiska odpadów), eksploatacji kruszywa naturalnego (żwir), ujęcie wody dla celów rolniczo przemysłowych, produkcja zwierzęca (kurniki itp.) - problemy praktyczne,
10. Zagadnienia związane z Krajowym Programem usuwania Azbestu – pozyskiwanie funduszy na demontaż wyrobów azbestowych, aktualizacja programów ochrony środowiska pod kątem materiałów z azbestu, inwentaryzacje wyrobów azbestowych i inne.Pliki:


Nazwa pliku: Karta zgłoszeniowa moduł I
Typ pliku:
Rozmiar pliku: 71 KB
Opis pliku: Karta zgłoszeniowa na moduł I - ochrona środowiska i kpa. (dokument zawiera aktywne pola przeznaczone pod aplikację Word Office 2007 lub wyższy)
Pobierz plik

Nazwa pliku: Pismo przewodnie
Typ pliku:
Rozmiar pliku: 280 KB
Opis pliku: Pismo przewodnie na moduł I - ochrona środowiska i kpa.
Pobierz plik

Nazwa pliku: Harmonogram szkolenia
Typ pliku:
Rozmiar pliku: 114 KB
Opis pliku: Harmonogram szkolenia moduł I - ochrona środowiska i kpa.
Pobierz plik

Nazwa pliku: Zagadnienia tematyczne
Typ pliku:
Rozmiar pliku: 86 KB
Opis pliku: Zagadnienia tematyczne na szkolenie moduł I - ochrona środowiska i kpa.
Pobierz plik

AAADrukuj dokumentDo góry

Poleć serwis

email odbiorcy:

osoba polecająca:

Polecane strony

© 2007 - 2023 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.
e-stolarnia.eu