Wyszukaj w serwisie

Menu główne

Dodatki


Moduł IV. ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (planowanie przestrzenne, prawo budowlane) i kpa

AAADrukuj dokument

Tematyka szkolenia: Moduł 4. ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania ternu (planowanie przestrzenne, prawo budowlane) i kpa
Termin szkolenia: 08 – 09 grudnia 2011 r., 13 – 14 grudnia 2011 r.
(rozpoczęcie zajęć 8 i 13 listopada o godz. 9.30)
Miejsce szkolenia: Hotel w Dobieszkowie
(Dobieszków 70, 95-010 Stryków, tel. 42 710 90 90)
Organizator szkolenia: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
Osoba do kontaktu: Michał Prokopiak (tel. 24 355 23 43)
Wykonawca szkolenia: PHIN Consulting Sp. z o.o. ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź
Opiekun merytoryczny: Anna Ceranka (tel. 604 169 519) 

Lista zagadnień tematycznych poruszanych na szkoleniu:

1. Definicje ustawowe.

2. Zakres wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

3. Zakres wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Zakres obszaru analizowanego.

5. Zakres decyzji – wymagania merytoryczne.

6. Powiązania z przepisami szczególnymi.

7. Procedura formalna.

8. Decyzje odmowne.

9. Postępowanie administracyjne.

10. Organy administracyjne i ich właściwość, postępowanie przed organem pierwszej instancji, postępowanie odwoławcze.
Pliki:


Nazwa pliku: Karta zgłoszeniowa moduł IV
Typ pliku:
Rozmiar pliku: 72 KB
Opis pliku: Karta zgłoszeniowa na moduł IV - ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (planowanie przestrzenne, prawo budowlane) i kpa. (dokument zawiera aktywne pola przeznaczone pod aplikację Word Office 2007 lub wyższy)
Pobierz plik

Nazwa pliku: Pismo przewodnie
Typ pliku:
Rozmiar pliku: 522 KB
Opis pliku: Pismo przewodnie na moduł IV - ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (planowanie przestrzenne, prawo budowlane) i kpa.
Pobierz plik

Nazwa pliku: Harmonogram szkolenia
Typ pliku:
Rozmiar pliku: 322 KB
Opis pliku: Harmonogram szkolenia moduł IV - ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (planowanie przestrzenne, prawo budowlane) i kpa
Pobierz plik

Nazwa pliku: Zagadnienia tematyczne
Typ pliku:
Rozmiar pliku: 110 KB
Opis pliku: Zagadnienia tematyczne moduł IV - ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (planowanie przestrzenne, prawo budowlane) i kpa.
Pobierz plik

AAADrukuj dokumentDo góry

Poleć serwis

email odbiorcy:

osoba polecająca:

Polecane strony

© 2007 - 2023 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.
e-stolarnia.eu