Wyszukaj w serwisie

Menu główne

Dodatki


Hrabstwo Northumberland

AAADrukuj dokument

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego 17 listopada 1993 roku - podpisał oficjalne porozumienia z Hrabstwem Northumberland w Anglii

1994 - 1997 - rozpoczęcie kontaktów roboczych:
- wymiana urzędników
- współpraca Straży Pożarnych Kutna i Hrabstwa Northumberland
- współpraca szkół (wymiana młodzieży)
- wspólne programy Unii Europejskiej (Overture - zwalczanie pożarów) Państwowa Straż Pożarna Kutno - Straż Pożarna Northumberiand
- współpraca między agendami gospodarczymi hrabstwa i ARRK (szkolenia, wymiana firm, urzędników, kojarzenie firm)
- współpraca między Wydziałem Zdrowia Rady Hrabstwa Northumberland a Szpitalem w Kutnie (staże lekarzy w Anglii, przekazanie przez hrabstwo 2 karetek pogotowia ratunkowego oraz sprzętu medycznego).

1999 - odnowienie kontaktów ZGRK z Hrabstwem Northumberlad:
- kwiecień - spotkanie Prezydenta Miasta (jednocześnie Przewodniczącego Zgromadzenia ZGRK) na Konferencji Miast Bliźniaczych w Southport w Anglii z przedstawicielami Hrabstwa Northumberlad,
- wrzesień - oficjalna wizyta władz Hrabstwa Northumberlad w Kutnie (uroczystości 60-lecia Bitwy pod Kutnem; podpisanie protokołu o współpracy oraz spotkanie związkowców)

2000 - luty - oficjalna wizyta ZGRK w Anglii - określenie kierunków współpracy (współ. ekonomiczna, wymiana młodzieży, opieka społeczna)

- czerwiec - robocza wizyta Dyrektorów Departamentów Edukacji i Opieki Społecznej w Kutnie
- listopad - oficjalna wizyta rady Hrabstwa w Regionie Kutnowskim - podpisanie protokołu o współpracy z akcentem na wymianę młodzieży oraz wymianę kulturalną

2001 - marzec - wizyta robocza z dziedziny kultury i edukacji w Anglii

- kwiecień - oficjalna wizyta ZGRK w Anglii - potwierdzenie kierunków współpracy
- czerwiec - wizyta robocza przedstawicieli opieki społecznej w Anglii
- wrzesień - oficjalna wizyta delegacji z Anglii w Kutnie - ustalenie konkretnych form współpracy (wymiana kulturalna, sportowa, szkół)
- przyjazd zespołu "Pennydof /11.01.2002 roku/ folklorystycznego z południowej Anglii z okazji "Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy"
- zapowiedź o przyjeździe młodych piłkarzy na turniej do Kutna w sierpniu 2002 roku
- uzgodnienie szczegółów konkretnej wymiany kulturalnej.

2002 - kwiecień:
- udział przedstawicieli obu stron w Konferencji Miast Bliźniaczych Polski i Wielkiej Brytanii w Sopocie
- oficjalna wizyta ZGRK w Anglii:
- szczegółowe omówienie programu współpracy na 2002 rok
- nawiązanie współpracy z Polonią
- wstępna dyskusja o obchodach 10 rocznicy współpracy ZGRK z Hrabstwem Northumberland.
- pozyskanie środków unijnych na realizację programu szkolenia liderów działających w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej.

ROK 2003
- marzec
- wyjazd 4 - osobowej grupy liderów do Anglii z gmin wiejskich, celem uczestniczenia w cyklu warsztatów szkoleniowych. Całość będzie finansowana ze środków unijnych pozyskanych przez stronę angielską.
- kwiecień:
- realizacja obchodów 10 rocznicy współpracy ZGRK z Hrabstwem Northumberland


ZAKRES I FORMA POPULARYZACJI WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA
Działania programowe realizowane przez ZGRK są powszechnie dostępne i znane społeczności powiatu kutnowskiego:
- artykuły prasowe, cykliczne audycje radiowe,
- współpraca: Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- konferencje z udziałem władz samorządowych i wojewódzkich,
- współpraca z parlamentarzystami RP,
- cykliczne konkursy ekologiczne,
- prezentacja programu na konferencji organizowanej przez Komisję Gospodarki Sejmu RP.

AAADrukuj dokumentDo góry

Poleć serwis

email odbiorcy:

osoba polecająca:

Polecane strony

organizacje
© 2007 - 2021 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK. Page Ranking Tool
e-stolarnia.eu