Wyszukaj w serwisie

Menu główne

Dodatki


Gmina Grabów

AAADrukuj dokument

Herb gminy:
Flaga gminy:
województwo:łódzkie
powiat:łęczycki
wójt:Ryszard Kostrzewski
sekretarz:Janusz Jagodziński
adres urzędu gminy:ul. 1 Maja 21
99-150 Grabów
% powierzchni ZGRK:11,84%
powierzchnia:154,84 km2
ludność:6438 os.
gęstość zaludnienia:41,57 os./2
użytki rolne:87%
użytki leśne:7%
liczba sołectw:41
Strona www:www.grabow.com.pl
Strona BIP:www.grabow.bipst.pl


Rys historyczny Grabowa:

Początki miejscowości Grabów sięgają średniowiecza. Pierwsza wzmianka o Grabowie znajduje się w potwierdzeniu uposażenia kościoła w Dąbrowie w 1232r.

Na prośbę Mikołaja, kasztelana łęczyckiego, regentka, królowa Elżbieta nadała wsi Grabów w roku 1372 prawa miejskie. Po niespełna dwóch wiekach jednak miasto podupadło. Za panowania Zygmunta Augusta w 1552r. staraniem właściciela kasztelana Szczawińskiego, pana na zamku w Besiekierach, król potwierdził prawo odbywania targów oraz wydał przywilej zezwalający na trzy jarmarki w roku.

Po klęskach najazdu szweckiego nastąpił kolejny upadek miasta. W okresie zaboru pruskiego (1793 – 1807) podjęto wysiłki podźwignięcia Grabowa i w 1800r. przywrócono mu prawa miejskie. Zarówno w czasach Księstwa Warszawskiego jak i Królestwa Polskiego następował powolny rozwój miasteczka, o czym świadczy wzrost liczby mieszkańców. W 1809r. było 350 mieszkańców, a w 1820r. 593. W 1857r. Grabów zamieszkiwało 918 osób, w tym 514 Żydów i 66 Niemców, co nie pozostawało bez wpływu na konflikty narodowościowe. I byłby się może Grabów rozwinął jeszcze bardziej, gdyby nie żywioł, trąba powietrzna, która w roku 1859 zniszczyła trzecią część miasteczka.

Choć Grabów herbu nie ma, ma jednak swój udział w historii walk o niepodległość w czasach zaborów. Podczas Powstania Styczniowego, 29 października1863r. stacjonujący w Grabowie oddział rosyjski zaskoczony został śmiałym atakiem partii powstańczej. Rosjanie straciwszy 7 zabitych i kilkudziesięciu rannych w panice opuścili miasto. Bitwa w Grabowie była ostatnią zwycięską potyczką Powstania Styczniowego na terenie łęczyckiego. W roku 1870 władze carskie pozbawiły Grabów praw miejskich i włączyły do gminy Grabów. Podczas rewolucji z lat 1905 – 1907 zorganizowano kilka burzliwych manifestacji oraz dokonano napadu na konwój policji, co pociągnęło za sobą wiele aresztowań.

Okupacja spowodowała duże straty materialne, ale jeszcze większe ludzkie. Wielu mieszkańców gminy Grabów zostało zamordowanych w niemieckich obozach zagłady. W lutym 1941 roku hitlerowcy utworzyli we wsi getto, w którym zamknięto miejscową ludność pokolenia żydowskiego oraz z najbliższych okolic. Podczas jego likwidacji w kwietniu 1942 do ośrodka zagłady w Chełmnie na Nerem wywieziono stąd 1200 osób.

Po zakończeniu II wojny światowej Grabów zmieniał swoją przynależność administracyjną. W latach 1945 – 1975 znajdował się w granicach województwa łódzkiego i powiatu łęczyckiego. Reforma administracyjna z roku 1975 spowodowała, że Grabów znalazł się w województwie konińskim. Od pierwszego stycznia 1999 roku gmina Grabów, w nowym podziale administracyjnym, wróciła do powiatu łęczyckiego i województwa łódzkiego.

W tej gminie tradycje związane z grą palant kultywowane są od XV-XVI w. Tam co roku organizuje się i obchodzi Święto Palanta. Mecz rozgrywany jest na rynku w Grabowie we wtorek po świętach Wielkiej Nocy. Poprzedza go msza św. w kościele, uroczysty przemarsz ulicami Grabowa i pasowanie na nowych członków Klubu Palanta. Obchodom Dnia Palanta towarzyszą występy artystyczne. Święto zostaje zakończone bankietem okolicznościowym.

Dzień Cebulowy:

Historia Dnia Cebulowego sięga 1994 roku. Z inicjatywy Pani Ewy Kwapich Dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościelcu oraz Pana Jana Sołtysiewicza Prezesa Spółdzielni Ogrodniczej w Grabowie utworzono Związek Producentów Cebuli z siedzibą w Grabowie. Uwieńczeniem utworzenia Związku było ustanowienie i zorganizowanie Dnia Cebulowego w Grabowie na terenie Spółdzielni.

Do roku 1998 organizatorami Dnia był ODR w Kościelcu oraz Spóldzielnia Ogrodnicza w Grabowie. Od 1999 roku głównym organizatorem jest Gmina Grabów oraz Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach zmieniono również miejsce imprezy na Stadion LKS z uwagi na lepsze warunki organizacyjne i wystawiennicze.

Impreza ma charakter wystawienniczo naukowy. Zawsze są organizowane szkolenia i konsultacje z zakresu nowoczesnych technik uprawy i przechowywania cebuli prowadzone przez naukowców z Instytutu Warzywnictwa w Skierniwewicach. W części wystawienniczej udział biorą firmy zajmujące się zaopatrzeniem rolników w nasiona, środki ochrony roślin, maszyny do uprawy , siewu, zbioru i przygotowania do sprzedaży cebuli i innych warzyw.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt że na terenie Gminy została wyhodowana nowa odmiana cebuli pod nazwą Grabowska przez Pana Eugeniusza Żurańskiego. Odmiana wysoko oceniana przez rolników z uwagi na swoje walory hodowlane tj. ładny kształt, bardzo dobra plenność, wysoka tolerancyjność na mączniaka, oraz wyrównanie wielkości cebul w plonie.
Pliki:


Nazwa pliku: Regulamin gry w palanta
Typ pliku:
Rozmiar pliku: 72 KB
Opis pliku: W załączeniu regulamin zasad gry w palanta.
Pobierz plik

Nazwa pliku: Historia Palanta
Typ pliku:
Rozmiar pliku: 101 KB
Opis pliku: Historia gry w Palanta w Grabowie.
Pobierz plik

AAADrukuj dokumentDo góry

Poleć serwis

email odbiorcy:

osoba polecająca:

Polecane strony

organizacje
© 2007 - 2020 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK. Page Ranking Tool
e-stolarnia.eu