Wyszukaj w serwisie

Menu główne

Dodatki


Szkło

AAADrukuj dokument

Zużyte szkło to idealny surowiec wtórny o nieograniczonych możliwościach przetwarzania. Nie ma na świecie drugiego takiego opakowania, które w tak wieloraki sposób może cyrkulować w gospodarce. Szkło może być przetworzone na takie samo opakowanie, jakim było pierwotnie, bez obniżenia wartości tworzywa. Szkło, jako jedyne, jest odporne na biodegradację, fotodegradację, rozpuszczanie w wodzie i utlenianie. Recykling szkła, choć jest ono przyjazne środowisku i nie wpływa ujemnie na jego stan, może przynieść znaczne korzyści zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Wprowadzenie tłuczki szklanej do zestawu szklarskiego powoduje znaczne obniżenie kosztów produkcji. Pełne wykorzystywanie tego surowca w Polsce pozwoliłoby całkowicie zaoszczędzić działania:

  • co najmniej jednej kopalni piasku (wraz z zapobiegnięciem skutkom jej działania, takim jak: deformacja terenu, obniżenie poziomu wód),
  • jednej elektrowni o zużyciu ok. l,5 mln ton węgla na rok (czego skutkiem byłoby obniżenie skażenia powietrza przez jej dymiące kominy),
  • jednej kopalni soli,
  • jednej fabryki sody,
  • jednego kamieniołomu
  • i ok. 10 składowisk odpadów komunalnych.

Wykorzystywanie stłuczki w produkcji nowego szkła daje również korzyści ekologiczne - wpływa na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, tlenków siarki, pyłów, azotanów, chloru i fluoru, a także na zmniejszenie się ilości odpadów trafiających na wysypiska.

Co się robi ze stłuczki szklanej? Nie tylko nowe butelki. Stłuczka szklana służy również jako surowiec do produkcji: włókien izolacyjnych, gresów do tynku, dodatków do mas ceramicznych, waty szklanej, wypełniacza do gum, farb, tworzyw biurowych i innych.

AAADrukuj dokumentDo góry

Poleć serwis

email odbiorcy:

osoba polecająca:

Polecane strony

organizacje
© 2007 - 2021 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK. Page Ranking Tool
e-stolarnia.eu